Opstart af team og onboarding

Vi hjælper med at integrere teamet i din organisation 

Rammerne for opstart af dit team, sætter vi sammen. Det er vigtigt, at opstarten af et nyt team er funderet på tillid, vidensdeling og et fælles mål for projektet.

Når du starter op hos os, kigger vi altid på, hvor din virksomhed er, hvilke processer I har og hvilke metoder I arbejder ud fra. Derefter ser vi på, hvordan de nuværende processer og metoder bedst kan forenes med et fremtidigt sourcing-setup.

Vi arbejder efter agile udviklingsmetoder – scrum.

Vi gør det nemt for dig at komme i gang

Ikon for ansvarlig sourcing og konsulentintegration

PROCES FOR ONBOARDING

Vi har en velafprøvet onboarding proces, hvor IT konsulten introduceres til virksomheden, kultur, politikker og processer. Der afholdes også sprogkurser og kurser i GDPR-regler og IPR-rettigheder. Onbording-forløbet indeholder også teambuilding og sociale aktiviteter.

Ikon for kulturel intelligens workshop hos Conscensia

KULTUREL INTELLIGENS

Kulturel intelligens er et vigtigt fundament for succesfuld kommunikation og samarbejde på tværs af forskellige kulturer. Ved opstart af et nyt team gennemfører vi en workshop i kulturel intelligens, som varetages af vores certified cultural intelligence facilitator.

Ikon for let kommunikation med softwareudviklere

VIDENSOVERFØRSEL

I opstarten af et nyt team skal der ske en stor vidensoverførsel og -opbygning i teamet. Udviklerne skal have indsigt i din virksomheds domæne, systemer, begreber, kerneprocesser m.m. Det er vigtigt for motivationen, at de også får kendskab til de langsigtede mål og visioner med systemerne.

Gennemtestet proces for teamintegration

IMPLEMENTERING AF PROCESSER

Det er centralt at få etableret velfungerende udviklingsprocesser og samarbejde med det nye udviklingsteam. Vi tager udgangspunkt i din virksomheds processer og metoder, men hjælper også med at tilpasse og implementere nye metoder. Normalt arbejder vi efter agile udviklingsmetoder som Scrum. Vi arbejder både med lokale og distribuerede scrum teams.

”Vi skal være opmærksomme på at møde hinanden. Vi skal ikke lave om på hinanden, det vil forventelig fejle. Vi bliver nødt til at forstå hinanden, forstå hvordan vi agerer og tilpasse os i det omfang det er muligt og hvor det giver værdi."
Ole Brandt, afdelingsleder for softwareudvikling hos Kamstrup

Onboarding af dit udviklingsteam

Dit nye team skal selvfølgelig have en introduktion til din virksomhed, jeres kultur, politikker og processer.

Som en del af opstart af nyt team, kommer dine softwareudviklere også igennem følgende træning:

  • Træning i kulturel intelligens.
  • Engelskundervisning
  • Kommunikation herunder video-møder og e-mails.
  • SCRUM
  • GDPR-regler og IRP-rettigheder.
Conscensia-teamet står for vellykket delivery og team management