Fokuseret forretningsmodel

Dedikeret team med åben bog og fleksible vilkår sikrer et langvarigt samarbejde

Du får fuld gennemsigtighed og indflydelse på dine udvikleres vederlag. Det sikrer det langsigtede samarbejde med dit team og den enkelte udvikler.

Udover udviklerens vederlag betales et Service Fee til Conscensia, som inkluderer udgifter til kontor, IT-udstyr, rekruttering, delivery management, administration m.m.

Du kan hurtigt skalere dit udviklingsteam uden at tænke på ekstra rekrutteringsomkostninger. Hvis du ønsker at nedskalere dit team, kan dette gøres med kort varsel.

Klar og fokuseret forretningsmodel

Ikon for dedikeret softwareudviklingsteam

DEDIKERET TEAM

Få et dedikeret team af softwareudviklere, der kun arbejder for din virksomhed. Et dedikeret nearshore team sikrer dig fuld kontrol over din kritiske udvikling in-house. Du styrker og fastholder din kompetenceopbygning.

Business Benefits - Effective Scaling and Faster Time-to-Market

GENNEMSIGTIG PRISMODEL

Der er fuld gennemsigtlighed i vores pris model. Du kender dine udvikleres vederlag og betaler et Service Fee til Conscensia. Det sikrer den langsigtede fastholdelse af dit team.

Ikon der viser fleksibilitet i konsulenters vilkår

FLEKSIBLE VILKÅR

Det er nemt og hurtigt at skalere dit udviklingsteam efter behov. Konsulenterne har kontrakt på B2B vilkår, hvilket sikrer fleksible vilkår i forhold til opstart og ændringer i teamet. Der er ingen rekrutteringsomkostninger.

Moderne udviklingscentre i Lviv, Warszawa og Porto

MODERNE UDVIKLINGSCENTRE

Dine softwareudviklere sidder på vores moderne udviklingscentre i Lviv, Warszawa og Porto, hvor der er en kæmpe talentmasse tilgængelig. Det gør det let at skalere din organisation og forkorte time-to-market på en kosteffektiv og fleksibel måde.

Ikon for ansvarlig sourcing og konsulentintegration

RESPONSIBLE SOURCING

Konsulenterne bliver en integreret del af din virksomhed og langsigtet strategi. Vi har fokus på menneskesyn og respekt, vi sikrer lovgivning og compliance og arbejder målrettet med udvikling og fastholdelse af dine konsulenter.

Gennemtestet proces for teamintegration

GENNEMTESTET PROCES

Vores ekspertise er at finde, integrere og fastholde dit team. Vi har en gennemtestet proces, der sikrer en hurtig rekruttering, succesfuld opstart og onboarding, effektiv team management samt udvikling og fastholde af dit team. Vi har 90% fastholdelsesgrad.

"Det er en kæmpe fordel, at Conscensia er med til at finde de rigtige kandidater, der matcher Saxos ønsker. Derudover sørger de for, at alt det praktiske fungerer så som betaling af vederlag, at computeren og internetforbindelsen virker, der er styr på lavpraktiske ting som kaffe på kanden og at vores udviklere i Ukraine har et godt sted at arbejde. Alt dette skal vi ikke bekymre os om, hvilket gør, at vi har et meget lille tidsforbrug pr. udvikler."
Rasmus Burkal, CDO/CTO hos Saxo

Fakta om dit team og udviklere

Du betaler et fast månedligt beløb, som dækker dine udvikleres vederlag samt et Service Fee til Conscensia.

Øvrige aftaleforhold:

  • 40 timers softwareudvikling hver uge
  • 4 ugers betalt frihed hvert år
  • Udskiftning af konsulent: løbende måned + 30 dage
  • Ingen rekrutteringsomkostninger
  • Tilknyttet delivery manager

Conscensia sørger for husleje, IT-udstyr, udbetaling af vederlag og skat, administration, rekruttering, diverse uddannelse/vidensdeling m.m. Konsulenterne uddannes i GDPR og IPR rettigheder, og alle har indgået NDA aftaler.

Konsulent og klient i dialog på Conscensia kontor